MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA CHI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
       CHI HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 20 tháng 02 năm 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA CHI HỘI KHUYẾN HỌC
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI
        Chi hội khuyến học trường mầm non Hoa  Mai,  ban chấp hành hội có 09 thành viên, được Hội khuyến học phường Phú Mỹ ra quyết định công nhận. Chi hội trường có 17 phân hội là 17 nhóm, lớp của trường. 56 hội viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên trường;  491 hội viên là cha mẹ học sinh của 17 nhóm, lớp.
Trong quá trình hoạt động chi hộ có những  thuận lợi và khó khăn như sau:
1. Thuận lợi:
        Chi hội khuyến học Trường Mầm non Hoa Mai được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy,chính quyền địa phương. Của Phòng giáo dục và đào tạo, của các đoàn thể nhà trường và Ban đại dện cha mẹ học sinh.
        Chi hội khuyến học có xây dựng kế hoạch cụ thể. Được sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của chi hội viên.
 2. Khó khăn: 
        Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến hoạt động của chi hội và hoạt động của nhà trường. Chưa dành nhiều thời gian quan tâm con, còn giao khoán cho nhà trường, chưa phối hợp thường xuyên với nhà trường trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
Địa bàn phường Phú Mỹ tỉ lệ người dân nhập cư cao, một số phụ huynh còn khó khăn về kinh tế, nên việc xây dựng guồn quỹ để hoạt động còn hạn chế.

        Một số giáo viên gia đình neo đơn, con nhỏ nên cũng ảnh hưởng đến thời gian làm việc và kế hoạch chung cho toàn trường.
3. Các nội dung trọng tâm chi hội đã thực hiện:
         Nắm bắt những thuận lợi và khó khăn của chi hội. Trong thời gian qua Chi hội đã tập trung thực hiện những việc trọng tâm, cần thiết sau:
        - Hàng năm đã rà soát củng cố củng cố lại Ban chấp hành, chú trọng công tác phát triển hội viên. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban chấp hành Chi hội xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động cụ thể. Tham mưu Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đưa nội dung  khuyến học khuyến tài  xây dựng xã hội học tập và Nghị quyết chi bộ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.
        - Hàng năm Chi hội đăng ký phấn đâu đạt “Đơn vị học tập”. Chủ động triển khai nội dung tiêu chí “Đơn vị học tập” để phấn đấu thực hiện tốt. Triển khai cho 100% gia đình  của các Hội viên chi hội khuyến học là cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đăng ký phấn đấu xây dựng “Gia đình học tập”.
        - 100% cán bộ, giáo viên đăng ký học chương trình Bồi dưỡng thường xuyên trong năm học. Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn môn nghiệp vụ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công tác. Tạo điều kiện để hội viên có thể tham gia học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, cụ thể qua đưa vào xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của trường.
        - Ban chấp hành Hội vận động xây dựng Gia đình học tập, Đơn vị học tập và Cộng đồng học tập để tiến tới xây dựng xã hội học tập, quan tâm các gia đình của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có truyền thống hiếu học, con cái học giỏi chăm ngoan, đề nghị tuyên dương khen thưởng kịp thời.
        - Khuyến khích nhân rộng điển hình và đẩy mạnh phong trào xây dựng Gia đình học tập, Đơn vị học tập và Cộng đồng học tập để tiến tới xây dựng xã hội học tập rộng rãi trong toàn trường, lan tỏa đến cha mẹ học sinh. Phong trào giúp cha mẹ nâng cao ý thức, tạo kiện cho con cái học hành, nuôi dạy con ngoan thành người có ích cho xã hội.   
        - Vận động phụ huynh học sinh cho trẻ trong độ tuổi đến trường, nhất là trẻ 5 tuổi trong thực hiện PCGDTE 5 tuổi.
        - Vận động đóng góp xây dựng quỹ của Chi hội để  hoạt động. Dự trù kinh phí để khen thưởng học sinh cuối năm, trao quà cho trẻ thuộc diện hộ nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Khen thưởng học sinh qua các hội thi của trường, ngành tổ chức. Thăm hỏi  trẻ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
        - Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác tham mưu các cấp, ngành để làm tốt công tác Hội.
         - Xác định công tác khuyến học vận động tự nguyện là chủ yếu nên ban chấp hành chi hội luôn chú trọng thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục, vận động  trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, hội viên  với nhiều hình thức phong phú, thiết thực để nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập  hiện nay.Vận động sự chung tay góp sức của mỗi người để đạt hiệu quả.
4. Kết quả đạt được:
        - Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền: mô hình”Gia đình học tập” “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”, mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến chi hội, 17 phân hội và cộng đồng cùng nhau xây dựng xã hội học tập, thông qua bản tin của lớp- trường, loa phát thanh trường.
- Tuyên truyền về công tác chi hội khuyến học: 09 bài
         - Tuyên truyền Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và tiêu chí đánh giá công nhận “Gia đình học tập” “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”: 27 bài trên bản tin trường, 72 bài tại 17 phân hội, qua các cuộc họp: 5 lượt.
        - Tuyên truyền chủ tương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về xã hội học tập và học tập suốt đời trong nhân dân
        - 100% CBQL (3/3), GVDL(36/36)có chứng chỉ A tin học ứng dụng và chứng chỉ A Anh văn, giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các học động cho trẻ. Khai thác hiệu quả phần mềm được trang cấp trong dạy học.
- Thực hiện đạt hiệu quả các tiêu chí “ Đơn vị học tập”.
        - Trên 80 % gia đình đăng ký “Gia đình học tập”. Có trên 60% con cán bộ, giáo viên nhân viên của trường trong độ tuổi đi học, kết quả học tập loại khá, giỏi. Khen thưởng cho 26 con em hội hội là cán  bộ, giáo viên, nhân viên trong chi hội. Tuyên dương 02 gia đình được khen tiêu biểu nuôi dạy con ngoan, học giỏi. Hai năm liền được nhận học bổng.
        - Vận động 100% trẻ 5 tuổi trên toàn phường ra lớp, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Có 17/17 nhóm lớp học bán trú tại trường.
        - Hoàn thiện quy hoạch tạo được sân chơi, làm phong phú các khu vực chơi cho trẻ như: khu vận động, khu vườn cổ tích, khu trò chơi dân gian, khu cát nước, vườn hoa, vườn rau, tạo cảnh quang mội trường xanh- sạch- đẹp.. Đồ dùng đồ chơi  được làm từ các nguyên vật liệu đa dạng, phong phú.
        - Ban chấp hành chi hội trường mầm non Hoa Mai luôn khuyến khích, vận động hội viên học tập nâng cao trình độ và tự học từ rèn (qua kế hoạch đào tạo bồi dưỡng), bồi dưỡng kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác: Có 05 giáo viên, nhân viên đang theo học các lớp nâng cao trên chuẩn (ĐHMN, ĐH y dược) ngày thứ bảy, chủ nhật
Giáo viên: Đạt chuẩn 36/36,Tỉ lệ 100 %; Trong đó: Trên chuẩn: 30/36, tỉ lệ 83,33% (Đại học: 15. Cao đẳng: 15). Tăng 02 đại học so với năm trước
        - Sáng kiến có 25 đề tài: công nhận cấp trường 25 đề tài, công nhận cấp thành phố: 08 đề tài.
         - Hội thi giáo viên dạy giỏi, Làm và sử dụng ĐDĐC: GVDG- CDG cơ sở (trường)  30 giáo viên, 09 cấp dưỡng giỏi; GVDG cấp thành phố: 04.  
        Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh – Võ Minh Đức: 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh và  đạt giải 3 giáo viên dạy giỏi giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2018-2019 .
        - Trong năm 100% cán bộ giáo viên tích cực tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị. Tham gia: 39. Trong đó: BGH: 03; GV: 36
        Xếp loại:
    • BGH: 3/3 giỏi. Đạt 100% giỏi
    • GV: Giỏi: 22/36, đạt 61,1%. Khá 14/36, đạt 38,9%
        + Chú trọng bồi dưỡng kịp thời đội ngũ giáo viên nồng cốt, có năng lực qua bồi dưỡng chuyên môn đầu năm, hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề..
           + Phối hợp với Cha mẹ học sinh thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Nhất là công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng, phòng bệnh cho trẻ:  
       
Trẻ có tình trạng dinh dưỡng bình thường toàn trường là: 95,25% (442/464).
       Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đầu năm 11/ 468  tỉ lệ 2,35%, cuối năm xóa: 0/464, tỉ lệ  0%
       Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi đầu năm 13/468, tỉ lệ 2,77%, cuối năm còn 11/464 trẻ, tỉ lệ: 2,37%
        Trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm đầu năm 01/ 468, tỉ lệ 0,21%, cuối năm xóa: 1/1 trẻ. Tỉ lệ: 0%
       Trẻ  Béo phì đầu năm là 48/468, tỉ lệ 10,25%, cuối năm còn: 20/464 trẻ, tỉ lệ: 4,31%;
      - Trong năm học qua trường có giải pháp khống chế  tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đạt hiệu quả, xóa suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể gầy còm. Kết hợp thực hiện có hiệu quả “Mô hình Can thiệp thừa cân, béo phì”.
       - Bồi dưỡng những trẻ có năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật…Trẻ tham gia Hội thi Búp bế xinh ngoan: 09 trẻ, đạt kết quả :09 Giải hóa trang trang phục bé yêu thíchvà trang phục lễ hội. Đạt giải khuyến khích vòng chung kết xếp hạng
       - Tham gia Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Tỉnh Bình Dương lần thứ X- năm 2019 Tỉnh Bình Dương tổ chức, 01 bé Tống Nguyễn Nhật Vy đạt 01 giải A- Vẽ tranh cá nhân trên giấy, do Sở văn hóa, thể thao và du lịch Tỉnh Bình Dương
        - Tham gia Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi thành phố Thủ Dầu Một lần thứ X - năm 2019: đạt 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 3 giải khuyến khích.
- Có 04 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
        - Tập thể đơn vị  được UBND Tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm học 2018- 2019.
* Công tác xây dựng quỹ khuyến học  khen thưởng, hỗ trợ:
  • Phối hợp vận động để xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài. Vận độg được hội viên đóng góp quỹ theoquy định 12000 đồng/ 1 người/ 1 năm. Tổ chức tham gia làm từ thiện, hỗ trợ học sinh nghèo, các gia đình khó khăn, gia đình chính sách theo quy định của đơn vị. Ngoài nguồn quỹ của chi hội tôi chủ động tham mưu UBND phường, các đoàn thể địa phương,  tuyên truyền vận động các mạnh thường quân chung tay thực hiện.
      - Quan tâm đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, trẻ khuyết tật  theo quy định hiện hành
       + Thực hiện chế độ ăn trưa cho 6 trẻ với tổng số tiền: 7.506.000 đồng
     + Miễn 100% học phí cho 06 cháu thuộc hộ nghèo và 02 trẻ khuyết tật với tổng số tiền: 12.960.000 đồng
       + Hỗ trợ phí học tập: 6 trẻ (hộ nghèo) và 02 trẻ khuyết tật: 7.200.000 đồng
       Tham mưu UBND phường Phú Mỹ, vận động các phân hội trong đơn vị, mạnh thường quân đã ủng hộ kinh phí để phát thưởng cho trẻ, tuyên dương khen thưởng Bé chăm, bé ngoan trong lễ tổng kết năm học 2018-2019: tập, ba lô, cặp…cho 149 trẻ cuối năm. Tặng quà ra trường cho 160 trẻ khối lá 5 tuổi chuẩn bị lên lớp 1. Tổng số tiền quy ra là: 22.600.000 đồng.
       - Vận động mạnh thường quân là phụ huynh Hỗ trợ trẻ em nghèo, khó khăn, trẻ khuyết tật  trong ngày hội đến trường của bé (năm học 2019-2020): 09 phần quà trị giá 4.500.000 đ
  • Vận động các tổ chức làm từ thiện: Hội viên ủng hộ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật trong dịp tết: 08 phần quà
     - Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã thăm và tặng 2 phần quà cho 02 giáo viên  trong ngành đã về hưu có hoàn cảnh khó khăn: 02 phần trị giá 3.000.000 đ.
Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Hội, đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động ý nghĩa.
      - Vận động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo do ngành và đại phương phát động.
      - Tham mưu kịp thời UBND công tác hỗ trợ, tư vấn cho chi hội khuyến học tại đơn vị
     - Phối hợp đoàn thể vận động Hội viên ủng hộ, tham gia kịp thời các công tác của chi hội, phân hội
     - Cán bộ, giáo viên, nhân viên, hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ, nghề nghiệp, chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chất lượng cuộc sống. Gắn việc phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành gắn với phong trào làm làm kinh tế cải thiện đời sống gia đình. Xây dựng gia đình ấm non hạnh phúc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
       - Kết quả khen thưởng năm 2019:
      + Chi hội khuyến học Trường MN Hoa Mai được Hội khuyến học UBND thành phố Thủ Dầu Một tặng Giấy khen
       + Cá nhân Hiệu trưởng được Hội khuyến học UBND thành phố tặng giấy khen
Chi hội khuyến học trường Mầm non Hoa Mai đạt được những kết quả nêu trên  là nhờ sự lãnh đạo sâu sát  của các cấp. Được sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành, tổ chức, đoàn thể của các ban ngành, đoàn thể. Của Hội khuyến học phường.
          Sự nỗ lực phấn đấu của các thành viên trong chi hội khuyến học trường. Mọi thành viên đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
         Quá trình tổ chức thực hiện công tác khuyến học trong thời gian qua, toàn trường đã đạt được kết quả rất khả quan, giúp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Đặc biệt hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó khăn trẻ khuyết tật của trường. Vận động được nhiều gia đình cho trẻ đến. Quan tâm làm tốt các hoạt động từ thiện. Chi hội hu hút được sự tham gia hoạt động của các hội viên, sự quan tâm của Cha mẹ học sinh cho hoạt động của Chi hội.
          Trong thời gian tới  chi hội rất mong tiếp tục được sự  chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo, sự đóng góp nhiệt tình của quý đại biểu  để chúng tôi hàn thành tốt nhiệm vụ, nhằm nâng cao hơn nữa chuất lượng  hoạt động của Chi hội khuyến học
MỘT SỐ HÌNH ẢNH  HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI
 
cd0fef577d8b86d5df9a

f8a11e70abac50f209bd

4a184923d2ff29a170ee

fe417045e4991fc74688
 
cd5437b28d6e76302f7f
 
c81cc22f43f3b8ade1e2
 
a6dc4940fd9c06c25f8d
 
e2e32950938c68d2319d
 
8d5d0d3b98e763b93af6
 
c62f4a1ad9c622987bd7
 
9d6f4f95cc4937176e58
 
238cf70474d88f86d6c9
 
57f236f4b6284d761439
 
10a5e0e69a2c62723b3d

                                                                        Người viết                                                                    Lê Thị Tuyết Mai
Thực đơn
Bữa sáng:

HỦ TIẾU NAM VANG
(Tôm bạc, thịt nạc dăm, cà rốt)
SỮA ORACARE GROW BLUS

Bữa trưa:

MẶN: GÀ RAM NƯỚC DỪA
CANH: CHUA CÁ DIÊU HỒNG, CÀ GIÁ, BẠC HÀ
RAU CÀ RỐT - CẢI BẮP LUỘC

Bữa xế:

BÁNH FLAN

Bữa chiều:

CHÁO TÔM BÍ ĐỎ
(Tôm tươi, bí đr, nấm rơm)

Văn bản mới

772/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/05/2023. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022 - 2023

Ngày ban hành : 24/05/2023

723/PGDĐT

Ngày ban hành: 16/05/2023. Trích yếu: Triển khai thực hiện chữ ký số xác thực học bạ điện tử năm học 2022-2023

Ngày ban hành : 24/05/2023

748/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 18/05/2023. Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 902/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành : 18/05/2023

747/PGDĐT

Ngày ban hành: 18/05/2023. Trích yếu: Triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2022-2023

Ngày ban hành : 18/05/2023

605/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 05/05/2023. Trích yếu: Tổ chức thực hiện Diễn đàn Ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023

Ngày ban hành : 15/05/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,041
  • Tháng hiện tại27,018
  • Tổng lượt truy cập2,416,479
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây