KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018

Thứ bảy - 15/09/2018 21:11
KẾ HOẠCHThực hiện chuyên đề năm 2018  “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG PHÚ MỸ
CHI BỘ TRƯỜNG MN HOA MAI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
                                *
          Số  16 -KHCĐ/HM                          Phú Mỹ, ngày  21  tháng 4   năm 2018


                                                               KẾ HOẠCH
Thực hiện chuyên đề năm 2018  “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


            Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
         Căn cứ Kế hoạch số 43-KH/ĐU, ngày 8/3/2018 của BTV Thành ủy Thủ Dầu Một về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2018;
         Thực  hiện theo Kế hoạch số  14 - KH/CB, ngày 23/3/2018  của Chi bộ trường mầm non Hoa Mai kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018;
          Chi bộ trường Mầm Non Hoa Mai xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụ thể như sau:
 I. MỤC ĐÍCH:
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu sâu hơn về xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 - Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên gắn với công tác quản lý chuyên môn và các ngày lễ lớn trong năm.
- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
               1. Tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
 - Quán triệt, tuyên truyền nội dung chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường. Góp phần xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, nhất là phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu trong tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .
 Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 Đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh
          - Tích cực tham gia học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2018, tự học, nghiên cứu tài liệu các chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
      2. Công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động của nhà trường và các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018:
Qua học tập Nghị quyết, sinh hoạt chi bộ, các buổi hội họp, kỷ niệm các ngày truyền thống. Gắn với gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018  bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt dịp kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2018), 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 74 năm ngày thành lập Quận đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), Quốc khánh 2/9.
Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào của ngành phát động, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Lồng ghép chọn nội dung phù hợp giáo dục trẻ trong các dịp lễ hội.
                3. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo, cuộc vận động “Hai không”, “Phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” gắn với cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”:
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số: 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đưa nội dung cuộc vận động trở thành hoạt động thường xuyên của cá nhân và nhà trường, với các yêu cầu. Cán bộ, đảng viên tự học để nâng cao trình độ, đặc biệt là về ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến phương pháp tổ cức các hoạt động. Xây dựng môi trường mở giúp trẻ được tích cực khám phá, trải nghiệm. Môi trường mà đứa trẻ làm trung tâm.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và quy định về đạo đức Nhà giáo. Kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm đạo đức nhà giáo
- Tiếp tục thực hiện chỉ thị số: 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục: Thường xuyên tuyên truyền trong CBGVNV hiểu sâu sắc hơn, trung thực trong việc chăm sóc-giáo dục trẻ và trong quản lý giáo dục. Xác định trách nhiệm của CBQL, giáo viên trong việc triển khai các cuộc vận động. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá chất lương chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày. Nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, ngăn chặn hiện tượng đối xử không công bằng, bạo hành trẻ.  Phát huy tốt “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- trách nhiệm”.
- Thực hiện tốt việc đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đánh giá chuấn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng theo chuẩn NNGVMN.
-  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” gắ với cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm sau:
Xây dựng môi trường xã hội song song với môi trường vật chất. Tập trung giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày qua các chủ đề, chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập cho trẻ theo hướng mở nhưng thể hiện được thân thiện với trẻ, tổ chức các hoạt động lễ hội, các trò chơi dân gian cho trẻ.
Tích cực tham gia xây dựng trường học Xanh, sạch, đẹp, chỉ đạo chi đoàn thanh niên trồng cây xanh, trồng hoa, cây cảnh, trồng rau xanh tạo cảnh quan môi trường.
Thực hiện có hiệu quả mô hình “Nhà vệ sinh xanh-sạch-đẹp và an toàn”
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
1.Tổ chức sinh hoạt trong chi bộ và đoàn thể
1.1. Đối với sinh hoạt của chi bộ.
- Mỗi cán bộ đảng viên xây dựng bản cam kết sát việc nhiệm vụ được giáo. Chi bộ giám sát việc thực hiện bản cam kết.
 - Hàng tháng: Đảng viên chi bộ sinh hoạt nội dung học tập về “đạo đức Hồ Chí Minh” (theo tài liệu Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban tuyên giáo Trung ương). Sinh hoạt mẫu chuyện kể về Bác, rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ thực tế bản thân.
- Thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong thực thi nhiệm vụ được giao.
- Sau học tập chuyên đề do Đảng ủy phường Phú Mỹ tổ chức, chi bộ  xây dựng kế hoạch và cụ thể nội dung trọng tâm của chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ mỗi tháng:
Tháng 4/2018:  Cán bộ, đảng viên gửi bài thu hoạch và cam kết sau học tập chuyên đề để chi bộ giám sát việc thực hiện.
Tháng 5/2018: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, Chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Đánh giá công chức, viên chức. Xét thi đua cuối năm. Tổ chức hội thi bé kể chuyện Bác Hồ, biểu diễn văn nghệ  ở các lớp nhân ngày sinh nhật Bác.
 Tháng 6,7,8/2018: Tiếp tục giám sát Cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện Bản cam kết. Tạo điều  kiện để cán bộ đảng viên học tập nâng cao trình độ.  
 Tháng 9/2018:  Chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Ngày hội đến trường của bé năm học 2018-2019; Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học mới 2018-2019. Quán triệt đảng viên, giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non năm học 2018-2019.
          Tháng 10/2018: Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về “xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu” để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII theo mục đích yêu cầu của hướng dẫn này. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị các bộ viên chức đúng quy định.
Tháng 11/2018: Bí thư Chi bộ hoặc phân công đảng viên có khả năng thuyết trình chuẩn bị và trình bày nội dung sinh hoạt chuyên đề Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 Tháng 12/2018: Tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ năm 2018- Phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kiểm điểm chi bộ, đảng viên năm 2018 gắn với đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề  năm 2018. Chi ủy, chi bộ tiến hành thảo luận, đánh giá việc thực hiện chuyên đề năm 2018 một cách toàn diện, rút ra những nội dung đạt được, hạn chế cần khắc phục trong năm 2019. 
1.2. Đối với sinh hoạt của đoàn thể và các tổ chuyên môn
- Căn cứ vào nội dung học tập theo từng chủ đề từng tháng của chi bộ và chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc cấp trên, các đoàn thể, tổ chuyên môn hướng dẫn cụ thể việc sinh hoạt, tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tổ chức đoàn thể, tổ khối trong trường thông qua sinh hoạt đoàn, tổ chuyên môn, các hoạt động giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ... sao cho thiết thực, phù hợp và hiệu quả.    
   2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trong học tập thực hiện chuyên đề:  
Một là: Trước hết Chi bộ phải là động lực của nhà trường, để toàn thể  cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên đều cố gắng thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và hết lòng phụng sự nhân dân, yêu thương chăm sóc, giáo dục các cháu.
Hai là: Chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề, quán triệt và làm rõ từng nội dung trong chuyên đề năm 2018 trong chi bộ để cán bộ đảng viên nắm rõ, nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập để mỗi người phải ý thức đấu tranh, phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Ba là: Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên để động viên, hỗ trợ kịp thời. Làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trên tình thần đồng chí, đồng nghiệp giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Bốn là: Tăng cường lãnh đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đơn vị, gắn với chức năng, nhiệm vụ, nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường trong việc thực hiện chuyên đề. Quán triệt bộ phận chuyên môn nhà trường thực hiện lồng ghép phù hợp nội dung chuyên đề với từng độ tuổi vào chương trình giảng dạy trẻ, nhằm giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho trẻ từ nhỏ.
Năm là: Tổ chức học tập, đưa nội dung chuyên đề năm 2018 vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, chính quyền, các đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  gắn với các phong trào thi đua, nội dung thi đua tháng của nhà trường.
 Lồng ghép vào kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020” của nhà trường.
           Sáu là: Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, đưa nội dung kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyên đề của chi bộ, cán bộ đảng viên vào kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện và biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 của chi bộ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Chi bộ căn cứ hướng dẫn kế hoạch này triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên thực hiện.
2. Các đoàn thể đưa nội nội dung chuyên đề năm 2018 vào chương trình hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ khối. Triển khai với các hình thức đa dạng, phong phú.
3. Tiến hành sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt đồng thời uốn nắn, bổ sung khắc phục những hạn chế thiếu sót để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành học Mầm non.
Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ trường Mầm non Hoa Mai. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.
                                                                                
                                                        

 
Nơi nhận:
- Đảng ủy phường;
- Phòng GD và ĐT;
- Lưu: VT./.
      TM. CHI ỦY CHI BỘ
                 BÍ THƯ
         Lê Thị Tuyết Mai
                                                                                               
PHỤ LỤC: TÀI LIỆU HỌC TẬP 
1. Tài liệu: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2018). Do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành. 
2. Tài liệu: “Hỏi – Đáp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2018). Do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành. 
3. Tài liệu sinh hoạt chi bộ học tập Chuyên đề năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn và cấp cho các chi bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội. 
4. Tài liệu “Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2018 Họa tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương).
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Tuyết Mai - Bí thư chi bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điện thoại

  • Mầm non Hoa Mai
    0274.3.821286
  • Phòng Hiệu trưởng
    0274.3.861669

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay13
  • Tháng hiện tại12,816
  • Tổng lượt truy cập1,311,007
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây